geodeta Płock

Geodeta Płock - usługi geodezyjne i kartograficzne

Geodeta Płock obszar działania: Płock, gminy Gąbin, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała


Geoportal - różnorodne dane geodezyjne i kartograficzneh (dla geodetów i nie tylko)

Serwis danych przestrzennych firmy Geo-system (np. numery działek)

Internetowy System Aktów Prawnych